Projekt N-Japonsko 1974

Představa o železnici v Japonsku u většiny lidí končí znalostí rychlovlaků šinkansen. Ale šinkansen je jen malá část japonských železnic. Konvenční síť o rozchodu 1076 mm (kapský rozchod) poskytuje většinu provozních výkonů. A bylo jich ještě více...

70. léta představoval vrchol provozu konvenční sítě, kdy však hlavní tratě narazily na své limity. Zejména tratě Tókaido a Sanjó (hlavní tah Tokio - Kjúšú) se vytížením vyrovnaly hlavním tratím v Československu. Pro příklad úsekem Okajama - Hirošima projelo v roce 1974 denně 75 párů dálkových vlaků, 32 párů osobních a 60 párů nákladních vlaků. To vše na dvoukolejné trati. 

Tento vrchol provozu se snažím zachytit v modelové velikosti N (měřítko 1:150) se zaměřením na město Tokio a okolní tratě.  Období je vymezeno od roku 1967, kdy byly v Japonsku zrušeny vozové třídy až po rok 1984, kdy v důsledku astronomických dluhů byly státní dráhy nuceny k drastickým škrtům. 

Kontakt

Administrátor

Václav Sedláček, vstavitel.1@seznam.cz